Information: Vaasa Festival 2022 för lördagskunder

Vaasa Festival evenemanget avbröts baserat på myndighetens anvisning lördagen den 6 augusti 2022 av säkerhetsskäl på grund av extrema väderförhållanden. 

Konsumentmyndigheten har gett sin rekommendation att de som köpt biljetter skall ersättas med det belopp som motsvarar beräknad andel av biljettpriset man gick miste om under evenemangskvällen.

Villkor för ersättningen är att biljettens pris är annat än 0€. Ersättning av företagsbiljetter sköts direkt via Nordic Live Productions. Kontakta valtteri@vaasafestival.fi.

Övrig tilläggsinfo info@vaasafestival.fi


NetTicket biljetter

Du kan välja av följande: 

  1. Återbetalning som presentkort till Nordic Lives framtida evenemang (t.ex. Vaasa Festival, Kokkolan Viinijuhlat, Vaasa Festival Nights, etc.)
    Presentkortet är giltigt i 12 månader.
    2. Återbetalning till konto (beloppet beror på din biljettyp) 

För en endagsbiljett på lördag:

Återbetalning som presentkort på 35,00 €

Återbetalning kontant 26,96 €

En tvådagars FRE-LÖ-biljett:

Återbetalning i form av ett presentkort på 30,00 € 

Återbetalning kontant 21,58 € 

För en tredagarsbiljett: 

Återbetalning i form av ett presentkort på 25,00 € 

Återbetalning kontant 20,38 € 

Tre dagars Vaasan Sähkö-kund kundförmån biljetten: 

Återbetalning i form av ett presentkort på 20,00 €

Återbetalning kontant 15,58 €

 

Med formuläret anger du dina kontaktuppgifter och väljer om du vill ha återbetalning för den avbrutna festivaldagen i form av ett Nordic Live-presentkort för deras framtida evenemang som finns till försäljning via NetTicket (https://www.netticket.fi/nordiclive) eller som en återbetalning till ditt konto. 

Om köpet har skett via nätbutik motsvaras återbetalning till kontot även av återbetalning som görs till det kreditkort som köpet betalades med eller till samma konto som användes i samband med köpet.

Returförfrågningar kommer att behandlas fram till onsdag 30.11.2022. Återbetalningarna görs i samma ordning som de anländer.

 

Lippu.fi biljetter

Du kan välja av följande: 

  1. Återbetalning som presentkort till Nordic Lives framtida evenemang (t.ex. Vaasa Festival, Kokkolan Viinijuhlat, Vaasa Festival Nights, etc.)
    Presentkortet är giltigt i 12 månader.
    2. Återbetalning till konto (beloppet beror på din biljettyp) 

 

För en endagsbiljett på lördag:

Återbetalning som presentkort på 35,00 €

Återbetalning kontant 26,96 €

En tvådagars FRE-LÖ-biljett:

Återbetalning i form av ett presentkort på 30,00 € 

Återbetalning kontant 21,58 € 

För en tredagarsbiljett: 

Återbetalning i form av ett presentkort på 25,00 € 

Återbetalning kontant 20,38 € 

Tre dagars Vaasan Sähkö-kund kundförmån biljetten: 

Återbetalning i form av ett presentkort på 20,00 €

Återbetalning kontant 15,58 €

 

Med formuläret anger du dina kontaktuppgifter och väljer om du vill ha återbetalning för den avbrutna festivaldagen i form av ett Nordic Live-presentkort för deras framtida evenemang som finns till försäljning via Lippu.fi  eller som en återbetalning till ditt konto. 

 

Returförfrågningar kommer att behandlas fram till onsdag 30.11.2022. Återbetalningarna görs i samma ordning som de anländer.Lue myös nämä

Vaasa Festival i samarbete med NoHo Partners!

Den inhemska Nordic Live Productions Oy som arrangerar flera festivaler och konserter har ingått ett samarbetsavtal med finländska restaurangbolaget NoHo Partners gällande evenemangens restaurangverksamhet. Samarbetet