Ekologiskt ansvar

Ekologiskt ansvar – vi bryr oss om naturen

Vi satsar på miljövänliga evenemang nu och i framtiden och vi kommer att ansöka om ett Ekokompassi miljöcertifikat för Vaasa Festival 2022. Genom Ekokompassi-programmet främjar vi miljöskydd och kampen mot klimatförändring.

Vi är noggranna med återvinning av det avfall som uppstår under evenemanget. I priset för alkoholhaltiga drycker som säljs på utskänkningsområdet ingår en deposition för att folk skall lämna tillbaka de tomma burkarna till pantåterlämningsstället. Med rätt återvinning minskar vi onödigt avfall.

Du kan ta med en tom dryckesflaska (max 0,5L) och du kan fylla den gratis vid festivalens vattenpunkter! Men spill inte vatten i onödan, så se till att stänga av vattenkranen så fort du tagit vatten.

Trygghet och värderingar

Alla är välkomna till Vaasa Festival precis som den man är och vi accepterar ingen form av diskriminering. Festivalen respekterar allas fysiska integritet och om du ser eller känner dig hotad av en situation ber vi dig omedelbart kontakta en ordningsvakt.

Bland tusentals människor är en god festivalanda och respekt för andra ytterst viktigt. Vi har nolltolerans för våld och aggressivt beteende, och allas fysiska integritet respekteras.

Tillgänglighet och ankomst

Vi är en tillgänglig festival. Vi strävar efter att garantera högsta möjliga kvalitet och trevlig upplevelse för alla våra kunder, även de med nedsatt rörlighet. Du kan läsa mer om tillgängligheten på vår infosida.

Rekommenderat sätt att ta sig till festivalen är med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.