Kontakt

Tommi Mäki
promotor

Ari Myllyniemi
programansvarig

Jenna Fyhr
ansvarig producent

Valtteri Taipalus
försäljningsansvarig

Veronica Huhtanen
marknadsföring

Matias Rosström
utvecklingschef

Veera Hihnala
områdesplanering

Eetu Ojala
hygien&städ ansvarig

Mathias Niemi
restaurangchef

Juuso Toivonen
säkerhetschef